Hommels behoren tot de wilde bijen en zijn, net als de Honingbij Apis mellifera, sterk sociaal georganiseerd. Hommelnesten bestaan uit werksters, darren en een koningin. Behalve een tiental weinig kritische en dus algemene hommelsoorten, zijn de meer kieskeurige soorten de laatste jaren sterk achteruitgegaan en soms zelfs uit ons land verdwenen. In Friesland wordt maar zeer weinig naar hommels gekeken. De meeste mensen kennen wel de Aardhommel en de Steenhommel, maar dan houdt het vaak wel op met de kennis. Er zijn echter een paar mensen die deze soortgroep toch wat nader willen leren kennen. Eén daarvan is Remco Hiemstra uit Ferwert, die sinds vorig jaar wat beter naar hommels kijkt en meteen al zeer interessante ontdekkingen heeft gedaan. In onderstaand schrijven doet Remco verslag van zijn bevindingen.