Koninginnedag 1966. Twee groepen van elk ongeveer tien mannen en jongens lopen in linie door de weilanden aan weerzijden van de Boerestreek in Rotsterhaule. De afgelopen weken waren op de maandagavonden zoveel mogelijk nesten van weidevogels al voorzien van stokken, maar vandaag is het de jaarlijkse eiertelling in het weidevogelresultaat van de plaatselijke vogelwacht. Aan de zuidzijde ligt een klein petgat met wat open water, riet en elzenopslag. Voorzitter Hielke Bos is met de lieslaarzen door dit gebiedje gelopen om ook daar de nesten op te zoeken van watervogels. Aan zangvogels wordt geen aandacht geschonken. Een vogel waarvan de eieren niet zijn gevonden is voor een vogelwachter geen vogel. Bij café Bos wordt naderhand de balans opgemaakt. Het resultaat valt niet tegen. Gevonden zijn aan nesten : 41 Kieviten, 54 Grutto’s, 6 Scholeksters, 9 Tureluurs, 3 Wilde Eenden, 5 Zomertalingen, 1 Meerkoet en 1 Waterhoen. De eerst Kieviten en Grutto’s hebben al jongen.