Twirre gaat over de natuur in Fryslân. De nadruk bij de artikelen in Twirre ligt altijd sterk op de resultaten van inventarisaties. Er zijn echter ook vele biologische processen die zeer interessant zijn en die in een aantal gevallen zelfs de resultaten van de inventarisaties in een breder perspectief kunnen plaatsen. Joop Jukema heeft baanbrekend werk geleverd met zijn onderzoek aan Goudplevieren in Fryslân en heeft de resultaten hiervan in een aantal publicaties beschreven. Toch is er aanleiding eens kritisch naar sommige van deze resultaten te kijken en die te vergelijken met een grote, onafhankelijke steekproef. Een dergelijke steekproef ligt voor het westen van de provincie Groningen voor. In dit artikel worden de resultaten van een onderzoek in West-Groningen aan de handpenrui van Goudplevieren beschreven en wordt een vergelijking met de gegevens van Jukema uit Fryslân gemaakt. Tevens biedt het artikel de lezers van Twirre een inzicht in biologische processen die vogels in de loop van het jaar ondergaan.