Januari 1959. In het eerste nummer van Vanellus doet Daan Kussendrager uit Gorredijk verslag van een bezoek aan het Wester- en Oosterschar tussen Rotstergaast en Rotsterhaule/Sintjohannesga. Hij constateert dat het Westerschar tussen de Gaasterweg en de Vierhuistervaart binnen een jaar geheel in cultuur gebracht zal zijn. Hij vreest dat daarna het Oosterschar ook ontgonnen zal worden en roept op een flink deel tot natuurreservaat te bestempelen. Aan die oproep werd eerst weinig gehoor gegeven. In het kader van de werkverschaffing gingen dagelijks grote groepen arbeiders bezig met de ontginning van het Oosterschar. Maar geleidelijk keerde het tij en in de zestiger jaren van de vorige eeuw werden de ontginningswerkzaamheden geleidelijk gestaakt en werd It Fryske Gea eigenaar van de restanten.