Duitsland en Nederland zijn wereldwijd de grootste producenten van substraat voor de tuinbouw. Ruim 90% van dat substraat wordt van (hoog)veen gemaakt. Beide landen zijn ook de grootste consumenten van dit substraat. Omdat de voorraden hoogveen in West- en Centraal- Europa bijna uitgeput zijn (in Nederland wordt sinds 1992 geen hoogveen meer grootschalig afgegraven), is de winning verplaatst naar vooral Oost- en Noord-Europa. Daar worden nu ook goede en kwetsbare hoogveengebieden afgegraven, omdat de huidige, niet duurzame winning van veen voortdurend nieuwe gebieden nodig heeft. Het afgraven en ontwateren van hoogveengebieden plus het transport staan bovendien ter discussie als het om CO2-uitstoot gaat.