In de rubriek Exoten in Twirre worden bijdragen opgenomen over uitheemse planten en dieren, die zich door menselijk toedoen in de Friese natuur hebben gevestigd. Misschien zou dit artikel ook wel in die reeks passen, ware het niet, dat deze bijzondere braam waarover de auteurs hier schrijven, mogelijk op een natuurlijke wijze Fryslân heeft weten te bereiken en dan dus geen exoot is. U wordt als lezer meegenomen in het verleden, de ontdekking, de herontdekking en bovenal de wonderbare schoonheid van de braam genaamd: Rubus insularis.