Vele medewerkers aan het project hebben hun formulieren al opgestuurd. Er blijken dit jaar weer veel aanvullende gegevens voor de atlas verzameld te zijn. De verspreidingspatronen voor bijvoorbeeld Noord-Holland en Overijssel beginnen al aardig compleet te worden. In de laatstgenoemde provincie vond Luc Willemse zelfs twee soorten, nieuw voor de Nederlandse fauna, terwijl ook in Midden-Limburg nog een nieuwe soort werd gevonden. In de komende maanden zal gewerkt worden aan publicatie van deze bijzondere vondsten.