Van 1990 tot 1993 zijn de duinen van Voorne, Goeree en Schouwen (57 kilometerhokken) geïnventariseerd op sprinkhanen. In totaal werden 16 soorten in deze rijke natuurgebieden aangetroffen. Zij maken uit de zeer gevarieerde vegetatiestructuren hun keuze als woonplaats. Het verspreidingspatroon wordt nader besproken.