De ‘Arbeitskreis zur Kartierung und zum Schutz der Heuschrecken in Nordrhein-Westfalen’ bestaat sinds 1990 en er zijn nu 120 personen in verenigd. Tot voor kort was slechts zeer weinig bekend over de sprinkhanen en krekels van dit voor Nederlandse onderzoekers erg interessante bondsland (het grenst grotendeels aan Limburg). Nu zijn in totaal 53 soorten bekend (inclusief Tachycines asynamorus en Anacridium aegyptium), waarvan een groot aantal verspreidingskaarten gepresenteerd worden. Enkele van de meest opmerkelijke resultaten: – een vondst Leptophyes albovittata in het centrale deel van Noordrijn-Westfalen – het bijzonder talrijke voorkomen van Conocephalus discolor in het aan midden-Limburg grenzende deel – melding van Oecanthus pellucens die steeds noordelijker langs de Rijn gevonden wordt – het voorkomen van Omocestus haemorrhoidalis niet ver van zuid-Limburg – het voorkomen van Chorthippus dorsatus niet ver over de grens bij Swalmen (midden-Limburg) Dit 3e ‘themanummer’ van het door de Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie (DGfO) uitgegeven sprinkhanenblad Articulata bestaat uit een uitgebreid overzicht betreffende de Europese sprinkhanenliteratuur. Hoewel het overzicht bij lange na niet volledig is, geeft het toch zeer veel informatie, vooral over de verschillende Duitse bondslanden. De bibliografie bestaat uit 41 verschillende hoofdstukken, waarin steeds de literatuur van een geografische eenheid behandeld wordt.