Iedereen zit natuurlijk met smart te wachten op het verschijnen van het sprinkhanen boek van Nederland, te weten het eindrapport van de uitgebreide sprinkhaaninventarisatie van EIS-Nederland van de afgelopen jaren. Helaas valt hier nog niets definitiefs over te melden, behalve dan dat het erg mooi schijnt te worden. Laten we hopen dat de volgende Saltabel voorzien zal zijn van een boekbespreking ervan! Het feit dat het grootschalige sprinkhanenproject ten einde is, wil geenzins zeggen dat er nu geen waarnemingen meer verzameld kunnen worden, integendeel, Roy is voornemend na zijn terugkeer uit het zuiden de draad van het inzamelen hiervan gewoon weer op te pikken. Laten we dus vooral proberen hem meteen te bedelven onder het werk!