In een zandgroeve in Eigenbrakel (Braine-l’Alleud) werd een kleine populatie Veldkrekels (Gryllus campestris ) ontdekt. We hebben een tiental zingende mannetjes geteld, maar aangezien de waarnemingen pas eind juni gedaan werden (d.w.z. aan het einde van de periode waarin de krekels hoorbaar zijn), is het waarschijnlijk dat de populatie groter is dan de tien getelde dieren. De zandgroeve is vrij groot (± 30 ha) en de exploitatie ervan begon reeds aan het einde van de vorige eeuw. Waarschijnlijk werd deze plaats door de Veldkrekels gebruikt als refugium, terwijl de rest van de streek ondertussen ongeschikt werd ten gevolge van intensivering van de landbouw en ruilverkavelingen. Ter controle werden ook alle andere, meestal beduidend jongere, zandgroeves in de zandleemstreek in Brabant bezocht, maar in geen enkel andere groeve werden Veldkrekels aangetroffen. De toekomst van de gevonden populatie Veldkrekels is onzeker vermits er in de groeve niet meer aan zandwinning gedaan wordt. Bij gebrek aan beheer zal de groeve geleidelijk dichtgroeien en zijn de Veldkrekels wellicht gedoemd te verdwijnen.