Stethophyma grossum is een bedreigde soort. Daarom is het belangrijk meer te weten over het dispersievermogen om bij er rekening mee te houden bij herinrichting van het landschap. Waarnemingen in Braamhaar bevestigen literatuurgegevens dat de soort grote afstanden tot 1500 meter kan overbruggen. Er dient evenwel rekening mee worden gehouden dat de waarnemingen enkel mannetjes betreffen en dat ze werden gedaan tijdens de zeer warme zomer van 1995.