Om het activiteitenpatroon van Tetrix subulata na te gaan werd een brachyprotonaal vrouwtje gedurende een ganse dag gevolgd. Van 6u tot 18u30 foerageerde de sprinkhaan. Het dier begon echter pas vanaf lOu actief rond te lopen en sneller te bewegen. Van 10u tot 16u30 vonden bovendien ongeveer 24 copulatiepogingen plaats, echter nooit met succes. De mannetjes kropen veel meer rond dan de vrouwtjes en besteedden veel minder tijd aan het foerageren. Om 17u begon het aantal dieren te verminderen en om 19u verdwenen de laatste exemplaren tussen de Juncus effusus (Pitrus) pollen. Bij een analyse van de maagdarm-inhoud en de uitwerpselen van drie individuen bleek dat het voedsel van de soort bestond uit algen en dood organisch materiaal.