Al vaak heeft onder het kopje SaltaNed het bericht gestaan dat dé atlas, met de resultaten van het Nederlandse sprinkhanen project binnenkort zou verschijnen. Helaas bleek dat toch elke keer weer uitgesteld te moeten worden. Deze keer zijn we er echter wel heel zeker van dat hij nu eindelijk gaat verschijnen, als het goed is komt de atlas slechts luttele dagen na het ter persen gaan van dit nummer van Saltabel uit. Hopelijk staat in de volgende Saltabel dan ook daadwerkelijk de boekbespreking van onze langverwachtte “bijbel”. In die Saltabel zal ook uitgebreid te vernemen staan hoe men de atlas kan bestellen. Indien dat mogelijk is, zullen we ook proberen de altas op het weekend in de Gaume bij ons te hebben, zodat hij ook daar te verkrijgen is.