De sikkelsprinkhaan is vooral te vinden in droge biotopen zoals kalkgraslanden (xerobromion en mesobromion), heidevelden, droge weiden met struikgewas, bermen, kapvlakten, steenkoolterrils, verlaten akkers en ruigtekruidenvegetaties. Zelden ook in vochtige biotopen. Gewoonlijk in vrij hoge en dichte kruiden vegetaties met verspreid staande struiken.