Eindelijk nog eens een Saltabel zul je denken. Het is inderdaad al van 1998 geleden dat het vorige nummer verscheen. Dit nummer zal voorlopig echter ook meteen het laatste zijn. Na de uitgave van het fantastische boek ‘De sprinkhanen en krekels van Nederland’ en ‘Voorlopige atlas en rode lijst van de sprinkhanen en krekels van België’ komt er immers niet veel kopij meer binnen. Het lijkt er wel op dat alle sprinkhanenliefhebbers er van uit gaan dat er niets meer te ontdekken valt. Niets is minder waar, maar een tijdschrift uitbrengen zonder inhoud heeft natuurlijk ook geen zin. Omdat de sprinkhanenwerkgroep niet zou ophouden te bestaan, hebben we echter gekozen voor een modem alternatief voor het tijdschrift Saltabel: een website. Hopelijk zal deze website er ook voor zorgen dat de drempel iets lager ligt om je laatste sprinkhanennieuwtjes te melden. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat er geen lidgeld meer moet worden betaald (ook niet in euro). Een mooi voorbeeld van hoe zo’n website er in de praktijk zou kunnen uitzien, is de website van de Belgische Libellenwerkgroep ‘Gomphus’ (www.gomphus.be). De Saltabel website is voorlopig slechts een idee maar het is de bedoeling om daar zeer spoedig verandering in te brengen. Ook de mogelijkheid van het online invoeren van sprinkhanenwaarnemingen wordt overwogen. We weten nog niet precies wat het adres van de website zal zijn maar je zal zeker een link kunnen vinden op de website van het Instituut voor Natuurbehoud (www.instnat.be) en tal van natuurverenigingen. Als je toch nog een artikel over sprinkhanen willen publiceren bestaan er tegenwoordig tal van andere tijdschriften waar je terecht kan. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe natuurhistorisch tijdschrift ‘Natuur.Focus’ uitgegeven door Natuurpunt. Zoals je misschien hebt gemerkt, was er in 2001 uitzonderlijk ook geen Saltabel sprinkhanenweekend. Wel werd er door BRAKONA een weekend georganiseerd om mensen in Vlaams Brabant warm te maken om sprinkhanen te inventariseren omdat in die provincie de verspreiding van de sprinkhanen slecht is gekend. De meeste deelnemers wisten de Saltabel sprinkhanenweekends erg te waarderen, daarom hopen we dat er dit jaar opnieuw een sprinkhanenweekend plaatsvindt, meer informatie zal te vinden zijn op de nieuwe website. Op de Entomologische Studiedag (27 april in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) zullen we tijdens de pauze nog eens samenzitten om de toekomst van Saltabel vorm te geven, wie wil meehelpen, is van harte welkom.