Twee stagiaires van Alterra – Wageningen hebben het voorkomen van bosmieren op de Amerongse Berg onderzocht. Eén van hun conclusies is dat grotere habitat-gebieden eerder bezet zijn dan kleinere.