Op bijgaand kaartje (Mabelis. A.A.. 1987. Verspreiding en habitat van de stronkmier. -ENT. BER.. AMST. 47(9): 129-136) is het verspreidingsgebied van F. truncorum in Europa te zien. Het verspreidingsgebied in Nederland ligt zo’n 200 km westelijker dan de dichtstbijzijnde overige vindplaatsen. Op het andere kaartje is het verspreidingsgebied in Nederland te zien (omcirkeld/gearceerd): een grote populatie ten zuid-oosten van Ommen, beschreven door Bram Mabelis en één kolonie bij ‘t Harde, aangetroffen door Rudolf van Hengel. Gezien de grote afstand tussen het kerngebied bij Ommen en de lokatie bij ‘t Harde (25 km) is het niet denkbeeldig, dat er meer kolonies buiten het gebied bij Ommen voorkomen. Dit is een van de redenen om dit jaar op de Sallandsche Heuvelrug het inventarisatieweekend te organiseren.