In 2000 was ik bijzonder verheugd, toen een kolonie L. fuliginosus uit een naburige tuin zich in mijn tuin vestigde. Ik ben aan deze diertjes om het huis gehecht, mogelijk omdat ze ook voorkwamen in de tuinen van twee van de drie adressen waar mijn ouders tot mijn 30e levensjaar woonden. En het leuke aan deze kolonie was nog, dat er zich een groot aantal L. umbratus slaven in bevond! Maar helaas, in 2001 bleek alweer een droevig einde aan deze korte vreugde te komen. Op raadselachtige wijze stierf de kolonie uit. Een verslag van mijn waarnemingen in dat jaar volgt hieronder.