De herintroductie van pimpernelblauwtjes in Brabant is niet mislukt, maar ook niet echt geslaagd. Elf jaar later zijn de vlinders niet verdwenen, maar ze hebben hun leefgebied niet of nauwelijks uitgebreid. Dat concludeert de van oorsprong Duitse bioloog Irma Wynhoff van de vlinderstichting uit Wageningen. Zij was de motor achter het herintroductieproject in het natuurgebied de Moerputten ten zuidwesten van Den Bosch en volgde het lot van de vlinders op de voet. Op 5 oktober promoveerde ze in Wageningen op haar proefschrift ‘At home on foreign meadows’. Blauwtjes zijn sierlijke kleine vlindertjes die van oorsprong thuishoren in matig voedselarme, vochtige hooilanden langs rivieren, beken en meertjes. Pimpernelblauwtjes ontlenen hun naam aan hun waardplant, de grote pimpernel, waarop ze hun eitjes afzetten. In de eerste helft van de vorige eeuw kwamen pimpernelblauwtjes in Brabant en Limburg nog algemeen voor, daarna zijn ze uitgestorven.