Regionale Ontwikkeling (RO) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben overleg gepleegd om de mierenplaag in Zuid-Suriname aan te pakken. Deze ministeries zijn samen met die van Volksgezondheid door de regering aangewezen om de problematiek in dat gebied op te lossen. Ruim een week geleden trok het Surinaams Rode Kruis (SRK) aan de bel voor het dreigend voedseltekort in de dorpen Kwamalasamutu, Sipaliwini, Tepu en Palumeu. Dit was een gevolg van de mierenplaag – waardoor het overgrote deel van de oogst is mislukt – en aanhoudende droogte. In die dorpen wonen er ruim 3.500 mensen. LVV-minister Geetapersad Gangaram Panday benadrukt dat het probleem een acute oplossing vereist. Gray Ferrier, publiciteitsman van het SRK, zegt dat er reeds vijf vluchten naar het gebied zijn uitgevoerd, waarbij ruim 3.900 kilogram aan voedsel onder de lokale bewoners is verdeeld. In de situatie van de mensen behorende tot de inheemse stam der Trio’s, is er al enige verbetering te merken. Onder het voedsel dat het SRK heeft overgevlogen, is 1.000 kilo afkomstig van de inzamelingsactie die deze organisatie zelf had opgestart. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting had 4.000 kilogram rijst en 100 kilogram babyvoeding beschikbaar gesteld. De vrees voor ondervoeding onder de kinderen is nu enigszins afgewend. De kwestie van het voedseltekort kwam aan de orde toen granman Asongo Alalaparu van de Trio’s zijn bezorgdheid aan het SRK kenbaar maakte en om hulp vroeg. Andere organisaties die nauw betrokken zijn bij het transport van voedsel, die tot 28 februari duurt, zijn het Amazone Conservation Team, de Medische Zending en het Nationaal Leger.