In 1998 diende Peter Boer een voorstel in om de inheemse mieren ook allemaal een Nederlandse naam te geven. Deze lijst is op de vergadering van 1998 uitgedeeld, waarna een eerste meningsvorming plaats vond. De niet-aanwezige leden `kregen de lijst meegestuurd met de uitnodiging voor de bijeenkomst van november 1999. De lijst is ter vergadering besproken en de voorzitter en Peter Boer werden verzocht de lijst af te maken (aandachtspunt 3 voor 25 nov ‘00). Er bleven echter grote verschillen van inzicht bestaan. In zijn ‘gezichtspunten’ van 2 okt 1998 stelt Peter Boer dat er slechts drie ingeburgerde mierennamen zijn: rode bosmier, bruine wegmier en glanzende houtmier (waarvan hij er overigens ook twee wil veranderen). Over de lijst Mabelis 1985, verspreid over de terreinbeheerders van SBB, wordt vermeld dat Bram Mabelis ‘zijn best heeft gedaan om namen te bedenken’.