(Bij Polyergus is nog enigzins voorspelbaar wanneer ze op rooftocht gaan en zijn deze rooftochten ook veelvuldig bestudeerd. Bij sanguinea is dit veel onvoorspelbaarder en is het dus heel bijzonder een rooftocht van begin tot eind mee te maken. Nico is dit destijds gelukt bij een zeer omvangrijke rooftocht en nam enkele interessante aspecten waar – red.). Het is alweer wat jaren geleden dat we op de Veluwe met vacantie waren. Vlakbij het huisje dat wij hadden gehuurd zag ik veel grote mieren rondlopen. Op het eerste gezicht leken het gewone bosmieren, maar ze leken iets groter en roder.