Het Witte Veen is een natuurgebied tegen de Duitse grens, bestaande uit bos, overwegend dicht en hoogopgaand, en open veld, waarvan de kruidlaag ofwel uit pijpestrootje (Molinia coerulea), ofwel uit heide (Calluna vulgaris) bestaat. De open velden zijn kunstmatig instandgehouden door afplaggen in het verleden en pijpestrootje en heide zijn er kniehoog. Er zijn vrijwel geen mieren in te vinden. Misschien kan eerder gesproken worden van pijpestrootje- en heideakkers, dan van natuurgebied.