Bosmieren vormen een goede aanwijzing voor de kwaliteit van een bosgebied. Een gevarieerd en natuurlijk bos zal meer bosmiemesten herbergen dan een productiebos, een stadspark of een bostuin. Maar ook vele andere organismen kunnen in een dergelijk natuurlijk bos goed gedijen. Omdat het ondoenlijk is om alle organismen in een bos te inventariseren worden indicatorsoorten gekozen. De bedoeling is dat deze soorten een indicatie geven over de kwaliteit (het voorkomen van de totale flora en fauna) van het gebied.