Samen met Wouter Dekoninck uit België wil ik de komende jaren een analyse uitvoeren naar gastheerspecificiteit van twee algemene mierengasten te weten de springstaart Cyphoderus albinus en de pissebed Platyarthrus hoffmannseggii. Beide soorten zijn wit, blind, mobiel en nemen een aparte positie in binnen de beide faunagroepen. Er zijn een aantal vragen die we graag zouden willen beantwoorden.