Voor grote ’volwassen nesten’ vinden we in de literatuur een constante temperatuur opgegeven. Deze voordracht behandelt een klein nest, waarin de temperatuur niet alleen niet constant is, maar zelfs meer fluctueert dan die in het omringende zand. Verklaard wordt hoe een dergelijk nest voor de bosmieren een goed leefbaar stadium is in die groei naar ’constante volwassenheid’. Half juni 1975 zijn er aan een klein nest van F. polyctena, en in het omringende zand, twee series metingen uitgevoerd; de eerste serie aan het intacte nest (gedurende 55 uur), een tweede aan het uitgegraven en weer teruggestorte nestmateriaal (gedurende 47 uur).