Het proberen vast te stellen van de complete mierengemeenschap op een locatie is een interessante bezigheid. Veel mierensoorten zijn goed op zicht te inventariseren. Ook laten deze zelfde soorten zich makkelijk verzamelen door het plaatsen van allerlei typen potvallen. Daarnaast is er een aantal verborgen levende en moeilijk te vinden soorten: mieren met een voornamelijk ondergrondse levenswijze of mieren waarvan er weinig en kleine werksters per kolonie zijn, deze laatste soorten zijn vaak alleen vlak bij het nest te vinden.