Altruïstisch gedrag kan bestaan omdat altruïsten aan elkaar verwant zijn. Maar volgens Edward 0. Wilson kan bij de mieren onbaatzuchtig gedrag heel goed zijn ontstaan zonder zo’n familierelatie. ALSOF de paus zich heeft bekeerd tot de islam. De Amerikaanse bioloog Edward 0. Wilson, vader van de sociobiologie en paus van de entomologie, was een belangrijk voorvechter van de theorie dat verwantschap tussen individuen de cruciale voorwaarde was voor het ontstaan van reuzenkolonies (van mieren en bijen). Zonder die genetische verwantschap geen altruïsme.