Soorten kun je het beste beschermen door de biotopen waarin ze voorkomen te beschermen en duurzaam te beheren. Beheer kan betekenen dat er niet hoeft te worden ingegrepen. De meest kwetsbare en bedreigde soorten verdienen bijzondere aandacht. Van de Rode Lijstsoorten moeten de verspreiding, status en bedreigende factoren bekend zijn om ze effectief te kunnen beschermen. Deze gegevens zouden in de Rode Lijst moeten worden vermeld. Behalve aan deze soorten dient aandacht te worden geschonken aan paraplusoorten, waarvan veel andere soorten afhankelijk zijn en aan hoeksteensoorten, die een belangrijke rol in het ecosysteem vervullen.