Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat vervoerd wordt op hun straten (voedsel opgeslagen in het lichaam van de mieren, of prooidieren, eetbare bladstukjes, bouwmateriaal voor hun nest, enz.) dan sneller bij het mierenbroed terechtkomt. Daarom kan men verwachten dat er in de evolutie selectief voordeel optrad voor kolonies die ofwel rechts, ofwel links, hielden op hun straten, terwijl kolonies die niet consequent rechts of links hielden met een hoog aantal tegen elkaar botsende werksters en nadelig tijdverlies, weg geselecteerd werden.