Op 15 september 2008 publiceren de onderzoekers Rabeling, Brown en Verhaagh (zie literatuur) de vondst van een unieke mier, de enige, bekende, afstammeling van de vroegst afgescheiden subfamilie der mieren. Het is een wonderlijk exemplaar, zonder ogen, met zeer korte scapus en spriet en met zeer lange kaken (Zie afb. V.2, p. 20). Deze kaken zijn zelfs langer dan de complete antenne! Als professor Edward O.Wilson de mier onder ogen krijgt zegt hij schertsend tegen de ontdekkers: ”dit is zo’n vreemde mier, hij moet wel van Mars komen”. Daarop besluit het onderzoeksteam als geslachtsnaam Martialis aan te nemen (van Mars).