Op 3 september, op een themadag over de bescherming van het gentiaanblauwtje, heeft directeur Theo Verstrael van de Vlinderstichting aan Jap Smits, boswachter bij Staatsbosbeheer, de Gouden Vlinder uitgereikt. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen of organisaties die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders in ons land. Jap Smits is veel meer dan beroepsmatig actief op het gebied van de bescherming van vlinders, libellen en andere insecten. Hij is ook de enthousiaste sturende kracht die vrijwilligers actief maakt en houdt, zowel voor het doen van losse waarnemingen en monitoring, als ook voor kleinschalig beheer, zoals de blauwe brigades, die kleinschalige maatregelen uitvoeren ten behoeve van het gentiaanblauwtje. Het gaat hem natuurlijk niet alleen om vlinders. Smits is ook de stimulerende kracht achter de nieuwe NEV sectie Thijsse, die zich bezighoudt met insecten en Natuurbescherming. Kortom: Jap Smits is enthousiast, deskundig, hulpvaardig en niet bang om onconventionele maatregelen te treffen, hij heeft veel respect voor andere mensen in het werkveld en hij weet vlinders en andere insecten de plek in het natuurbeheer te geven die ze verdienen.