De computer met laser-printer is aangeschaft, de programmatuur beginnen we langzaam onder de knie te krijgen. Een delegatie van ons heeft zich laten voorlichten over de programma’s INVENT AR en PARADOX bij Chris van Swaay van de Vlinderstichting. We waren eerlijk gezegd toch nog wel een beetje verbaasd over de mogelijkheden van de programma’s. Hier en daar zullen we zelf nog wat kleine programma’s moeten schrijven, dus een ieder die daar enige ervaring in heeft en ons daarbij wil helpen is van harte welkom! Maar goed, waar het in feite om draait is dat we staan te springen om waarnemingen. De stapel waamemingsformulieren groeit weliswaar en verzekert ons inmiddels van een heleboel uren invoerwerk, toch zouden we natuurlijk nog veel meer formulieren willen zien. Hoe meer waarnemingen, hoe completer het beeld is dat we op termijn kunnen geven over de recente verspreiding van de Nederlandse libellen.