* Basiscriteria voor de aanvaarding van waarnemingen: Van groot belang is dat er alleen betrouwbare gegevens verwerkt worden in de verspreidingskaartjes. Daarom moet iedere waarnemer alleen 100% zekere waarnemingen doorgeven, bij twijfel niet opsturen dus!! Van soorten die met een sterretje op het formulier staan is het verplicht een beschrijving te geven op de achterkant van het formulier. Zonder een beschrijving kan de waarneming niet aanvaard worden. Alle waarnemingen (ook van niet zeldzame soorten) zullen gecontroleerd worden, bij twijfel wordt contact opgenomen met de waarnemer. Vervolgens kan opname van de waarneming overwogen worden, mogelijk dat er verschillende klassen van zekerheid worden ingevoerd. Indien niet alle gegevens, zoals die gevraagd worden op het formulier, bekend zijn dan kan het doorgeven van waarnemingen nog steeds van belang zijn. Naast de soort is de exacte plaats van waarneming van belang, waarnemingen zonder datum en aantal kunnen nog verwerkt worden.