Het afdelingskampje van afd. Zwolle werd dit jaar gehouden op de plek van de Havelte-zoka’s. Niet ver hier vandaan ligt een klein laagveengebied langs de Wapserveense Aa. Vorig jaar had ik een sloot met veel Krabbescheer gezien en het leek ons dan ook de moeite waard om hier de groene glazemaker ( Aeshna viridis) te gaan ontdekken. Het regenbuitje onderweg had onze hoop op deze mooie en zeldzame libel behoorlijk weggespoeld, maar nu we er toch waren.... De sloot lag er mooi bij, dichte plakkaten krabbenscheer werden afgewisseld met kikkerbeet, riet en plekjes open water. Natuurlijk zagen we ook libellen: zwarte en bloedrode heidelibel (Sympetrum danae en S. sanguineum) en de gewone pantseijuffer ( Lestes sponsa). Verder zaten er veel kikkers, die onvermijdelijk gevangen moesten worden Laurens, de jongste excursieganger. We waren ondertussen bijna bij het einde van de krabbenscheer-begroeing, en de groene glazenmaker zouden we wel niet meer zien. ‘Ach, het zal wel aan het weer liggen....’ ‘Heel, deze kikker heeft een libel in z’n bek!’ roept Laurens ineens achter ons. Zou het? Ah, dat ziet er goed uit , de laatste segmenten en de vleugeltop van een Aeshna steken uit de bek van de kikker.... Tn ieder geval geen Aeshna cyanea aan de vlekjes te zien. Met een stokje lukt het Laurens een volkome gave groene glazenmaker mannetje uit de bek van de kikker te prutsen! Als we uitgeflipt zijn wordt de verbaasde kikker weer aan de waterkant gezet. Het is tijd om te gaan eten.