Natuurmonumenten heeft vele terreinen in haar bezit waar ook libellen voorkomen. Het inventariseren vanaf de paden levert niet altijd een volledig beeld op van de voorkomende soorten. Dat is een gemis voor het inventarisatieproject maar ook voor Natuurmonumenten. Zij willen graag gegevens hebben over libellen uit haar terreinen zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij het beheer. Na overleg met Natuurmonumenten is dan ook overeengekomen dat als wij/jullie nauwkeurige gegevens verzamelen het verkrijgen van een vergunning (in de meeste gevallen) geen probleem zal zijn. Uiteraard is het ook met een vergunning niet toegestaan met zijn tienen een terrein plat te lopen, op zon- en feestdagen buiten de paden te lopen en zijn sommige zeer kwetsbare stukken ook voor een libelleninventarisatie niet toegankelijk. Wat zijn nu nauwkeurige gegevens? Het minste wat je moet doen is een zo volledig mogelijke soortenlijst opstellen met een aantalsschatting per onderzocht stuk water. Dit komt er op neer dat je bijvoorbeeld per ven een formulier van het project invult en de coördinaten op hectare niveau aangeeft. Nog beter is het om naast deze gegevens ook te kijken of een soort er zich voortplant, welke delen van het water vooral van belang zijn en of er duidelijke relaties met de vegetatie zijn. Deze gegevens kun je ook nog op een formulier kwijt maar nog beter is het als je een kort verslagje schrijft over het onderzochte terrein. De formulieren moet je natuurlijk opsturen naar het project, de verslagen naar Natuurmonumenten.