In 1993 zijn tijdens een broedvogelinventarisatie van de provincie Limburg waarnemingen verzameld van dagvlinders en libellen. Dit gebeurde voor het grootste deel in de vrije tijd en op eigen initiatief. Een gestructureerde onderzoeksmethode ontbrak dan ook. Ondanks deze beperkingen en de vroegtijdige stop van het veldwerk rond half juli. heeft de inventarisatie geleid tot een aantal leuke en interessante resultaten.