Het geroezemoes stopt. Ik kijk om me heen en zie tot mijn verbazing ongeveer 50 mensen in de kleine zaal zitten. Van alle leeftijden en uit alle geografische hoeken van Nederland zijn libellenonderzoekers gearriveerd. Oudere kopstukken, jonger talent, deze lezingendag ziet er vanaf het begin al veelbelovend uit. Willem-Jan Hoeffhagel heet iedereen van harte welkom en introduceert de eerste spreken van de dag. Ook de eerste spreker die niet op het programma was vermeld. Bastiaan Kiauta. de oprichter van de Nederlandse LibellenOnderzoekers laat dia’s zien van de eerste vergaderingen begin jaren zeventig. Uit de dia’s blijkt duidelijk dat de NLO vroeger veel meer een wetenschappelijke achtergrond had, terwijl tegenwoordig "amateurs” de dienst uitmaken. Kiauta laat ons ook een ’uitklapboekje’ zien die op de allereerste vergadering is uitgedeeld met de beeltenissen van grote libellenonderzoekers uit het verleden.