De Jeugdbonden hebben een jarenlange traditie op het gebied van de libellenstudie. Vele onderzoeken, inventarisaties en excursieverslagen zijn vastgelegd in artikelen in verschillende blaadjes. Deze blaadjes en rapporten hebben echter vaak een zeer beperkte verspreiding. Om deze informatie weer boven tafel te halen ben ik enkele jaren geleden begonnen met het verzamelen van alle Jeugdbondslibellenliteratuur. Inmiddels is de lijst aardig aangegroeid, maar er ontbreken ongetwijfeld nog vele publicaties op de lijst.