Hoogst waarschijnlijk heb ik op 1 maart 1992 een Winterjuffer (Sympecma sp.) gezien tussen Wapse en Vledder, in Zuid-oost Drente. De libel vloog boven een klein geïsoleerd heideveldje in het Wapserzuidveld, vlak ten westen van het gehucht Veldhuizen, vlak ten noorden van de hoofdweg tussen Wapse en Vledder. Het gebiedje ligt vlak ten oosten van het stroomdal van de Vledder Aa. Het terrein ligt in uurhok 16-27 en de stafkaartcoördinaten zijn 212,7-541,5, op slechts enkele kilometers afstand van de recente vliegplaats van S. braueri ten noorden van Vledder. Tot mijn grote spijt en schande heb ik de libel destijds niet meteen als zodanig herkend en uitgescholden voor een wel zeer vroeg vliegende, niet uitgekleurde, Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula). Uiteraard had ik op deze vroege datum geen net bij me, laat staan een libellentabel. Mijn soortenkennis was toen ook niet echt toereikend. Later las ik echter in een artikel over P.nymhula in Amoeba 93-1, van Robert Ketelaar. Ik kwam tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is, dat de libel die ik gezien heb een P.nvmnhula is geweest. De vroegste waarneming van deze libel in Nederland is in begin april gedaan. En dat is niet voor niets: de larven van deze soort gaan namelijk pas het laatste larvale stadium in op het moment dat dag en nacht even lang zijn, op 21 maart dus. Vervolgens is het van de watertemperatuur afhankelijk wanneer de imago’s verschijnen, maar dat is dus nooit vóór 21 maart. Waarnemingen van Sympecma’s zijn er echter al vanaf februari.