Evenals met Natuurmonumenten is overlegd met Staatsbosbeheer over het eenvoudig verkrijgen van vergunningen voor het libellenproject. Helaas is SBB wat anders georganiseerd en kunnen we hierover landelijk geen goede afspraken maken. Vergunningaanvragen moeten worden gedaan bij de verschillende regiokantoren. Deze hebben de voorlopige verspreidingsatlas gekregen, dus in theorie zijn ze op de hoogte van het bestaan van het project. Het kaartje moet min of meer verduidelijken welke regio welk gebied beslaat. Als je niet weet bij welke regio jouw gebied hoon kun je het beste het landelijke kantoor bellen. Succes ermee.