Orthetrum coerulescens bij de Jansberg, jonge Lestes barbarus-sen op Voorne en erg veel Gomphus vulgatissimus langs de Maas: het seizoen is nog niet zo ver en toch al spectaculair te noemen! Dat belooft wat voor de zomerperiode. Wanneer het weer een beetje meezit wordt op NJN-zoka Noord-Limburg het Twente-effeet van 1994 hopelijk overtroffen. Iedereen is in elk geval al flink enthousiast en dat is ook precies wat nodig is. Dit is namelijk het één-na-laatste seizoen dat het libellenproject in de huidige vorm draait! Door de presentatie van de verspreidingsgegevens dit voorjaar, is de voortgang en afronding van het project (weer) ter discussie komen te staan. Omdat de libellencommissie het niet haalbaar vond dit seizoen zoveel gegevens te verzamelen dat publicatie van een nieuw overzicht dit najaar al voor de hand zou liggen, hebben we besloten de einddatum van het project op 1 november 1996 te stellen. In twee jaar moet het mogelijk zijn een voldoende grote berg aanvullende waarnemingen te verzamelen, zeker wanneer iedereen net zo fanatiek blijft als nu het geval is. Daarna zal een nieuw overzicht gemaakt worden en in de lente van 1997 het licht zien. Die publicatie zou zoveel mogelijk moeten bijdragen aan een betere kijk op en dus bescherming van libellen in Nederland. Ik heb in eerdere nieuwsbrieven al eens benadrukt hoe belangrijk oecologische gegevens daarvoor zijn. Om hier nu concreet iets mee te doen, is het de bedoeling dat mensen die daar tijd voor en zin in hebben één of meer soorten eens nader onder de loep nemen en er biotoopgegevens van verzamelen. Want het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er alleen oude literatuurgegevens in de soortsbesprekingen van de nieuwe atlas terecht komen. Marcel Wasscher en Michiel van der Weide gaan het dit deel van ons project coördineren. Ze zullen een lijst van te bekijken factoren opstellen die kan dienen als houvast bij veldwerk. Iedereen die graag één of meer soorten op die manier wil bestuderen kan zich tot één van beide wenden. Wat de nog niet onderzochte gebieden betreft is er een tot nu toe weinig gebruikte mogelijkheid: wanneer je en gebied van Natuurmonumenten serieus inventariseert is het soms mogelijk hiervoor reiskosten vergoed te krijgen. Dit kun je tegelijk met je vergunning aanvragen bij Cees de Vries. Wat de minder interessante gebieden betreft: probeer ook zoveel mogelijk te noteren tijdens niet-libellen excursies, opweg naar je werk, school of kamp ofzo. De losse waarneming-formulieren zijn er niet voor niks, elke Ischnura is er één en meer dan welkom.