Op de laatste vergadering van het libellenprojekt hebben we besloten ons het komende jaar erop te gaan richten om begin '97 een meer definitieve atlas van de Nederlandse libellen klaar te hebben. Het doel van deze atlas is meer inzicht krijgen in de ecologie en verspreiding van libellensoorten in Nederland, waarmee ook specifieke beheersadviezen gegeven kunnen worden. Gedrag van de verschillende soorten zal ook een van de aandachtspunten zijn. Waar iedereen mee kan helpen is om meer ecologische gegevens te verzamelen (door op zijn minst de achterkant van het formulieer in te vullen. ! ) Aan vullende waarnemingen kunnen op losse papieren geschreven worden en meegestuurd worden. Verder is het de bedoeling dat enkele personen een aantal soorten onder de loupe neemt en over deze soorten in de atlas een stuk te schrijven. Inmiddels zijn 3/4 van de soorten vergeven. Zijn er nog mensen die het leuk zouden vinden om hieraan mee te werken dan kunnen ze contact opnemen met Michiel of Marcel.