Tijdens het Hemka van District 2 iu midden Drenthe zijn larvehuidjes en uitsluipende libellen gevonden van de soorten Libellula quadrimaculata (Viervlek) en Enallagma cyathigerum (Watersnuffel). De eerste waarneming werd gedaan op 27 mei 1995 bij het Sekmeer in het noordelijk deel van het Gietenerveld (Amersfoortcoördinaten 245.557). Het Sekmeer is een ven in een loofbos. Langs de oever staan onder andere wilgen. Grote lisdodde, Riet en Pitrus. Het ven is vrij diep en heeft steile oevers, maar op een aantal plaatsen langs de rand is een geleidelijke overgang van de oever naar het open water. In deze overgangszone staan onder andere Veenmos, Riet, Wateraardbei, Pitrus en Waternavel. Hier vonden we 2 pas uitgeslopen exemplaren van L. quadrimaculata. Het was ongeveer 12.00 uur. Ze zaten in de zon te drogen op hun huidjes, halverwege een stengel Pitrus. Op dezelfde plek vlogen 10 exemplaren rond. Eén was bezig eitjes af te zetten door haar achterlijf steeds in het water te dippen. Ze deed dit in de overgangszone tussen het Veenmos en Riet.