Vuurlibellen hebben een breed dorsoventraal afgeplat abdomen en zijn groter en forser gebouwd dan Sympetrum soorten, waarmee ze soms wel eens verward worden. Mannetjes van Crocothemis erythraea vliegen snel en laag over het wateroppervlak en zetten zich regelmatig neer op de grond, wat meer lijkt op het gedrag van een Orthetrum cancellatum dan van Sympetrum soorten. Niet enkel het achterlijf, maar ook het borststuk, de kop en de ogen zijn bij de mannetjes knalrood. Dit is de meest hevig rood gekleurde libel van alle Europese soorten. Het vrouwtje heeft een bruingeel achterlijf met laterale gele vlekken. Beide geslachten hebben een kleine gele vlek aan de basis van de voorvleugels en een grotere gele vlek aan de basale delen van de achtervleugel. In de hand hebben ze minstens 9 of meer antenodale dwarsaders, in tegenstelling tot Sympetrum soorten die maar 7 (uitzonderlijk 8) antenodale dwarsaders hebben.