Op donderdag 22 juli 1995 waren zowel Ton van Schie als Ben van As, onafhankelijk van elkaar, in de duinvallei van Hoek van Holland (tussen de Boulevard en de zee). Ze waren op zoek naar de Zwervende pantseijuffer, Lestes barbarus, waarvan hier een redelijk grote populatie voorkomt. Toen ze elkaar tegenkwamen, bleek het gemeenschappelijke doel en liepen zij naar een eerdere waamemingsplaats van de pantseijuffer; een vochtig ruiterpad met verteerde houtsnippers, omgeven door een hoogopgaande vochtige vegetatie van zeebies, harig wilgeroosje en riet. Hier aangekomen werd gelijk al een circa 2 meter hoog vliegende kleine Aeshna waargenomen, mogelijk een Paardenbij ter, Aeshna mixta (Amersfoort-coördinaten: 067-444 en 067-445). Hoewel het dier in vlucht nogal blauw óverkwam werd het dier in de eerste instantie afgedaan als een wat donker exemplaar van een Aeshna mixta. Er volgden nog twee ontmoetingen met het rondvliegende dier. Nu werden echter enkele opvallende details aan het dier waargenomen, zoals de diepblauwe ogen, de opvallend blauwe vlekken op de abdomen, de lage patrouillerende vlucht en sowieso een algemene indruk van "anders zijn". Deze kenmerken prikkelden richting A. affinis of anders A. cyanea, hoewel het dier daarvoor te klein leek.

Libellennieuwsbrief

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

Ben van As, Kees Mostert, & Ton van Schie. (1995). Kleine invasie van Aeshna affinis, de zuidelijke glazenmaker, in het najaar van 1995 langs de kust, in het bijzonder bij hoek van Holland. Libellennieuwsbrief, 3(5), 2–4.