Van 9 juli tot en met 17 juli (1995) is het gebied in Limburg en Noord-Brabant tussen de Meinweg en Budeldorplein zeer goed onderzocht op libellen. Er werden in totaal 40 soorten waargenomen, over die ene nieuwe soort voor Nederland valt elders te lezen. Rond de kampplaats in Heibloem werden in alle sloten (ook van die sloten die in heel Nederland te vinden zijn) Platycnemis pennipes waargenomen, een zeer talrijke soort en meestal zelfs de talrijkste. Calopteryx splendens werd ook veel gezien. De hoogste aantallen zagen we langs de Swalm, 300 mannetjes en 150 vrouwtjes op 400 meter. De kanalen waren niet alleen goed voor Libellula fulva maar ook voor de in lage dichtheid voorkomende Cercion lindenii (een "Wasscher blik" helpt hierbij). De Peel gebieden zijn niet zo boeiend bevonden, al was een zeer fraai stukje Deumese Peel goed voor vele Ceriagrion tenellum ’s. Op vele plaatsen werd Erythromma viridulum gezien, meer dan E. najas. De Meinweg met zijn Bosch- en Rode Beek toonde de fraaie Cordulegaster boltonii. Op één vierkante meter werden in de Boschbeek 30 larven gevonden door Wouter Wakkie en Marcel Wasscher! Verder nog o.a. Lestes virens op de Hooibaan en het Melickerven.