Er zijn nu in totaal 2607 formulieren ingeleverd, waarvan 1350 uit 1994 en 336 uit 1995. Deze zomer is nog beter dan die van vorig jaar, dus ik verwacht nog minstens 1500 formulieren met waarnemingen van 1995 te ontvangen! De top tien is niet drastisch gewijzigd, Gerard is (tijdelijk ?) verdrongen door Tieneke. De getallen tussen haakjes zijn het aantal formulieren vau de vorige top tien. En overigens heeft Maurice La Haye 37 formulieren ingeleverd.