Veel soorten moet je leren waarnemen. Als je het geluid van een Appelvink hebt leren kennen of je hebt geleerd op wat voor plekken je moet kijken voor Eikepages blijken ze opeens veel algemener te zijn dan je altijd gedacht had. Met een aantal libellensoorten is het precies zo. Een voorbeeld van zo’n soort is de Tengere pantseijuffer, Lestes virens. Doordat deze soort (naar mijn idee) relatief weinig vliegt, vaak op enige afstand van het water zit en sterk lijkt op de Gewone Pantseijuffer is deze soort makkelijk over het hoofd te zien. Enkele tips voor het opsporen van deze soort: